На фона на разпространението на коронавирус в България Областна администрация Велико Търново продължава своята работа и предоставя всички услуги на граждани, спазвайки предписанията за ограничаване на разпространението на COVID-19. Придържайки се към предписанията на Министерството на здравеопазването, всички заседанията на комисиите се провеждат неприсъствено. 94252027_2892449110790815_6410260108281905152_n
Неприсъствено заседание проведе и Областната комисия „Военни паметници“. Предложенията за вписване на нови паметници и ремонт на вече вписани, постъпиха в администрацията по електронния обмен. Предложения са за вписване на три паметника в Областния регистър. Два от тях са в с. Ресен и са предложени от кмета на Община Велико Търново, а именно паметник – чешма, построен в памет на участниците и загиналите във войните от с. Ресен и паметник „100 години от освобождението от османско иго“.

94257329_542879309941506_4191493545200189440_n

Третият паметник е на загиналите във войните жители на с. Бряговица, община Стражица. Предложенията бяха одобрени и паметниците ще бъдат вписани в регистъра.
Комисията разгледа и предложения на кметовете на общините от област Велико Търново за ремонт на военни паметници. Те ще бъдат изпратени до Министерството на отбраната за разглеждане и преценка, кои имат нужда от ремонтни дейности.

Автор: Мирослав Дечев