„Фондът на фондовете” дава170 млн. лв. гаранции

„Фондът на фондовете” дава170 млн. лв. гаранции

Screenshot (76)Изпълнителният директор и член на УС на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД Светослава Георгиева съобщи на брифинг в МС, че се подготвя нов гаранционен продукт. Тази схема е специално създадена и фокусирана да отговори на ликвидните нужди на малките и средни предприятия.

“Ще предоставим на банките гаранции на стойност 170 млн. лева, като очакваме те да обезпечат в следващата една година портфейл от до 850 млн. лева кредити. Това ще са предимно оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до десет години”, каза Георгиева.

Ръководството на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, известен като Фонд на фондовете, представи финансови инструменти за подкрепа на различни бизнес и обществени групи. Фондът управлява повече от 1,2 млрд. лева.

“Целта е да се даде временна подкрепа и подпомагане на предприятия, които в периода на криза са в икономическа несигурност и дейността им рязко се свива”, каза още Светослава Георгиева.

По нейното обяснение инструментът ще е възможно най-олекотен, с лесен достъп през банки партньори и при възможно най-облекчени условия. Обмисля се възможността тези кредити към малките и средни предприятие да се предоставят безлихвено.

Възможността на безлихвени кредити ще бъде налична особено при фирми, които имат волята и желание да запазят заетостта си, каквато е била до момента на кризата.

Допълнителни облекчения ще са например и удължени гратисни периоди по главницата и лихвите, което също се обмисля като временна мярка за периода на кризата и най-вече лесен достъп до това финансиране през банките партньори, с които предстои фондът да влезе в комуникация.

Как фондът ще подкрепи старт-ъп-ите

Във фонда има и действаща схема за подкрепа на най-малките – стартиращи предприятия, вкл. и самонаети лица. Това са предприятия, които наскоро са стартирали, които могат да бъдат създадени и от уязвими групи – млади хора до 29 години, хора с увреждания, хора – трайно безработни за повече от 6 месеца, каза Георгиева. Целта на тази мярка е да поддържа заетостта в малкия частен бизнес и дейността на самонаетите.

Инструментът към момента има на разположение 24 млн. лева с възможност да се предостави допълнително финансиране, ако бъде изчерпан. Този инструмент е насочен към целева група получатели, които по принцип нямат лесен достъп или изобщо нямат такъв до банково финансиране – фирми без кредитна история. По тази програма предприятията, които отговарят на условията, могат да получат до 50 000 лева кредитни средства, отново като оборотни средства и за инвестиционни цели при облекчени условия и по-ниски от пазарните лихви. каза още Георгиева.

Като възможност за подкрепа Георгиева отбеляза богатия портфейл от различни инструменти, които са активни на пазара. Ресурсът, който е наличен на пазара през фондове посредници, е 150 млн.лева за дялови инвестиции, рискови инвестиции в подкрепа на стартиращи компании, иновативни предприятия, които се занимават с високи технологии, от които се очаква да помогнат за по-бързото възстановяване на икономиката ни. От Фонда работят за ускоряване на тези инвестиции и облекчаване на условията, за да могат стартиращите компании лесно да се възползват от тях.

Как ще се подкрепят регионите

Фондът ще продължи да подкрепя и да финансира общини и други проекти, които развиват градската среда.

Разполагаме с ресурс малко над 350 млн. лева, който предоставяме през фондовете си за градско развитие, допълни Георгиева. Обмисля се като допълнителна подкрепа да се разшири този продукт, за да може той да предоставя и оборотно финансиране, отново с целта то да подкрепи тези проекти да могат да оцелеят по време на кризата и да се отвори към сектори, които в момента са засегнати най-силно от кризата – транспорт, туризъм и здравеопазване, каза още Георгиева.

В пресконференцията се включиха освен Светослава Георгиева и председателят на УС Мартин Дановски и зам.-председателят на УС и изпълнителен директор Александър Георгиев.

Фондът на фондовете, като уникална финансова институция, управляваме над 1,2 млрд. лева. Инвестираме чрез публични финансови инструменти, подкрепени от ЕС”, каза Мартин Дановски.

За автора

Андрей Велчев

Собственик и главен редактор на Любословие.bg. Доктор по научна специалност: 05.11.02 – Политология (Публична администрация) с тема на дисертационния труд: Комуникации в процеса на политиките (Изграждане на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства). Андрей Велчев е магистър по Политически мениджмънт и публични политики и магистър по Масови комуникации в Нов български университет. Автор е на множество публикации и интервюта, посветени на проблемите на комуникациите, журналистиката, маркетинга и политическите комуникации. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността, Съюза на българските журналисти и International Federation of Journalists (IFJ)

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *