Педагогическите специалисти от Начално училище „Цани Гинчев“ в град Лясковец  показаха, че имат уменията, знанията и компетентностите и благодарение на доказаната  сплотеност на екипа за два дни, макар и те да бяха почивни, успяха да трансформират класните си стаи от реални – във виртуални, съобщават от училището.
Първото онлайн заседание на Педагогическия съвет те проведоха още на 13. Март 2020 г. За целта бе използвана платформата, препоръчана от МОН – Microsoft Teams, в която всички имаха регистрации. В първите дни на извънредно положение те намериха различни начини, по които да достигат до своите ученици – излъчване на живо във Facebook чрез използване на профилите на родителите, конферентни връзки в социалните мрежи, Jitsi Meet. Със съдействието на родителите в много кратък срок всички ученици се сдобиха с регистрация в Microsoft Teams – най-използваната платформа за осъществяване на образователно-възпитателния процес от разстояние. Обхванати са всички ученици, дори и тези – със специални образователни потребности.
EP_IUCH
Осъзнавайки нуждата от продължаване на осъществяване на обща и допълнителна подкрепа, училищното ръководство стимулира подкрепящите педагогически специалисти да се включат в процеса на обучение. Както за всяка паралелка има утвърдено временно седмично учебно разписание, така и за всеки ученик със специални образователни потребности има утвърден график за провеждане на индивидуални учебни часове и часове за допълнителна подкрепа.
Училищният психолог поддържа непрекъсната онлайн връзка, както с учениците, така и с родителите им. Медицинското лице регулярно свежда информационни материали до децата, свързани с хигиенните навици и начините за предпазване от Covid – 19. В подкрепа на всички ученици е и ресурсният учител, който предлага най-различни варианти за осмисляне на свободното време на децата вкъщи.
Нов момент в дигиталното обучение е осъществяването на бинарни уроци, в които специалисти по различните учебни предмети заедно представят по доста интерактивен начин новите знания. Това спомага изключително много за затвърждаване и осмисляне на междупредметните връзки.
Педагогическите специалисти усвоиха и още едно ново умение – да създават влогове и видео съдържание, с което още повече спечелиха интереса на своите ученици. По този начин децата ги заобичаха така, както своите любими влогъри. Целият училищен екип доказа как за много кратко време обучението може да премине в една нова дигитална ера, в която е възможно педагогическото въздействие да се осъществява и от разстояние. Ученическият дневен режим почти изцяло следва наставленията на любимите педагози – сутрешна гимнастика, обучение, самоподготовка, любими дейности за свободното време – рисуване, моделиране, конструиране, запознаване с интересни и любопитни факти, помагане в домакинството, любими игри вкъщи.
SA_II
Управлението на качеството на предоставяните услуги винаги е било водещо за училищното ръководство. За целта в края на първата онлайн учебна седмица сред родителите бе разпространена анкета, чрез която те да изразят мнението си за удовлетвореност от осъществяваното дистанционно обучение, да дадат препоръки, предложения за подобряването му. В нея се включиха 75% от родителите. От тях 94% одобряват начина на връзка между педагогическите специалисти и децата им, 97% са доволни от използваните ресурси, а 87% от родителите са поставили отлична оценка за новата организация на обучение в училището.
Много трогателен е моментът в края на първата онлайн учебна седмица, когато  благодарните ученици изпращат видео послания до учителите си. В тях те споделят колко им харесват онлайн уроците, но и колко им липсват преките контакти с любимите учители и приятели от училище и искат да са отново заедно, информират още от школото.
И в този труден момент с гордост училищното ръководство заявява, че родителите за пореден път влязоха в ролята си на силни партньори и заедно с педагогическите специалисти за много кратък срок, влагайки време и ресурси, осигуриха достъп на децата до виртуалните класни стаи по различните учебни предмети. Радващо е, че в някои от класовете децата пожелаха да имат и класна стая за свободни разговори, споделяния и изобщо – за виртуални срещи.
С цел спазване на Закона за предучилищно и училищно образование беше създадена и  онлайн група в Microsoft Teams на членовете на Обществения съвет към училището.  Обсъден бе бюджетът на училището за 2020 година, предложението на педагогическите специалисти за  избора на учебници и учебни комплекти и училищния план – прием за учебната 2020 / 2021 година. Logoped
В заключение можем да кажем, че дистанционното обучение още повече сплотява училищната общност – училищен екип, ученици и родители и подобрява взаимовръзките между тях. Това е в пълен синхрон с новата образователна политика, а именно – ефективна комуникация и взаимодействие с родителите с цел подобряване на благополучието на учениците и най-вече осигуряване на равен достъп до образование и задоволяване на индивидуалните потребности на всеки ученик, разказват още от ръководството.
Автор: Мирослав Дечев
Снимки: Начално училище „Цани Гинчев“