FB_IMG_1584278701300Уважаеми колеги – представители на малкия и средния бизнес в България,

Предстоят месеци на сериозно изпитание за развитието и дори за оцеляването на нашия бизнес. Този път към всички познати ни пречки се прибавя и проблемът COVID-19. От нашето сериозно отношение към този проблем зависят човешки животи, семейни трагедии, както и социално-икономическото състояние на страната ни.
Точно в този момент държавата ни се нуждае изключително много от нас, защото нека да не забравяме, че 99.8% от икономическата структура на страната ни се заема от малките и средните предприятия (МСП), над 70% от работните места се осигуряват от МСП и над 62% от брутния вътрешен продукт на страната ни се заработва от МСП.
Именно представителите на малките и средните предприятия са хора, които работят по 12-14 часа в денонощието, поставени пред непрекъснат риск и стрес, хора, умеещи да носят сериозна отговорност – в повечето малки фирми работят членове на семейството, роднини, близки приятели, съседи от квартала.
Сега, по време на тази сериозна и непозната криза, повече от необходимо е да се обединим, да се фокусираме върху разрешаването на проблема и спазвайки всички здравни и правителствени указания и мерки да се преборим с това ново предизвикателство.
Осъзнавайки своята мисия и национална отговорност в такива ситуации, Управителният съвет на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК) спешно проведе он-лайн събрание и след като обсъди създалата се обстановка през последните дни, свързана с корона вируса, взе своите първи решения и предложения.
1. За периода на действие на извънредното положение се създава пет-членна група, за осъществяване на контакти между представителите на МСП и администрацията с цел бързо получаване на информация и указания относно данъчни, финансови, митнически, транспортни, комуникационни, юридически и международни въпроси.
2. Свиква доброволци-представители на IT сектора с цел спешно разработване на он-лайн платформа, в която да се публикува всякаква информация, свързана с наличности на дезинфектанти, маски, ръкавици и други предпазни облекла и материали, плюс възможности за предоставяне на ДАРЕНИЯ, подпомагащи борбата с COVID-19.
3. Свиква доброволци-представители на IT сектора, с цел спешно разработване на он-лайн платформа, включваща информация и указания относно данъчни, финансови, митнически, транспортни, комуникационни, юридически и международни въпроси.
4. Свиква доброволци-представители на IT сектора, с цел спешно разработване на он-лайн платформа, подпомагаща вътрешно- и външно-търговските взаимоотношения на МСП, опериращи в различни сектори на икономиката.
5. Създава се три-членна група за осъществяване на контакти с чуждестранни институции и организации с цел използване на добри практики и международно сътрудничество в борбата с COVID-19.

За включване в доброволческите групи, както и за получаване на допълнителна информация, или представяне на Ваши предложения, моля, пишете на office@ubclubs.eu. За спешни случаи, моля, обадете се на 0894 377977.
Уважаеми колеги,
Нека в този труден за човечеството момент да подтиснем паниката, да повишим личната си отговорност и заедно да се включим активно в борбата с корона вируса, чрез провеждането на адекватни социално-икономически действия.
Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

Веселин Халачев,
Председател на СПМСБ – ОБК