parliamentПарламентът прие на второ четене законови промени, които предвиждат отпадането на регулаторните режими, администрирани от Министерството на културата, свързани с възпроизвеждане на обекти на авторското право върху оптични дискове и други носители.

Предвижда се законът вече да се нарича Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици.

В годините с активен пазар на оптични носители законът е изиграл своята положителна роля, но в момента тези режими създават ненужна административна тежест и отклоняват необосновано административен капацитет, се посочва в мотивите за промените.

http://www.bta.bg/