224af7d3f5b84ca82ee7d65a3e84ac6cЧовека, това е достатъчно. Когато усетиш ти, като личен опит, че страхът може да изчезне, от страха да се появи смелост, че можеш съвсем нормално да говориш пред публика, ако те е било страх от публика – за мен това е достатъчно и не се замислям дали това е ирационално или не е“, споделя Павлина Николова.

Смята се, че растенията от трети разряд са с много по-високи вибрации и човек има нужда от това, за да се излекува. „Самите Бахови есенции не въздействат. Те няма да те направят по-добър или по-лош, по-смел или по-страхлив. Баховите есенции имат възстановителен ефект, тоест с това, с което ти разполагаш, възприемаш информацията. Това е едно информационно поле, което по някакъв начин в теб е объркано. Това е информация, която приемаш на много фино ниво и ти продължаваш да се връщаш в лоното на собствения си път. Д-р Бах казва – това е като прекрасна музика или пък както слънцето стопява снега, по същия начин се отмива и болката“, изтъква Николова.

Произходът на болестта според д-р Бах

Д-р Бах е смятал, че болестта има нематериален произход. „Дисхармоничните мисловни и емоционални нагласи са причина и коректив всъщност. Те не са наказание, както той казва, а коректив. И ако всъщност нагласите се променят, емоционалните и мисловните – човек бива излекуван.“

В книгата си “Захир и 38-те ключа” Павлина Николова прави връзка между сугестопедията и цветните есенции на д-р Бах.

„Исках да предам това знание, това познание, но не исках да стане по линеен начин – като лекция да разкажа за Баховите есенции. Исках да стане по приказен начин. Защото човекът е същество, което има наративен нагон. Той може да слуша, да минава през символното и това да остави много по-дълбоки паметови следи.“

„Захир просто се роди – това е едно момче, един нехранимайко, който бива въведен в един друг свят. Започва да вижда гората в други цветове, други звуци и се свързва с една горска фея – Беатриче“, разкрива част от света на книгата нейната авторка.

Тайните на сугестопедията

Всъщност това е сугестопедичен учебник. Всяко нещо е замислено така, че да може да служи на сугестопедичния процес. В сугестопедията внушението се използва като комуникативен фактор, внушение без диктат, при запазване на свободата на избор на курсиста и той във всеки един момент може да избере да прави или не това, което се прави в момента. Това не е внушение под хипноза, уточнява Павлина Николова.

„Мозъкът може да поеме страшно много. Защото се учи чрез личността“, подчертава Николова. Една от сугестивните обществени бариери например е тази, че шведският е труден език. Павлина Николова опровергава това.

Павлина Николова е сертифициран Бахов консултант към „Бах фондация”, Великобритания. Прави консултации във Варна и онлайн, провежда сугестопедични курсове по Бах терапия. Сертифициран сугестопедагог е към Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”. Автор е и на сугестопедичен учебник по шведски език. Във фокуса на работата ѝ е разкриването на резервите на личността чрез сугестопедичния подход и изследване на потенциала на Баховите есенции.

Любословие по bnr.bg/