Председателят на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) Ана Джумалиева връчи на областния управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова сертификат, с който се удостоверява достъпна среда на сградата на администрацията.

“Изграждането на достъпна архитектурна среда е един много важен ангажимент. Сградата на Областна администрация е решила този въпрос преди години. Тя има изградена среда, която осигурява достъп за хората с увреждания. В тази сграда се помещават още много институции и по този начин е улеснен достъпа и до тях”, каза областният управител.

????????????????????????????????????

На работната среща Джумалиева представи дейността на КЗД и провеждащата се в момента национална кампания за достъпна архитектурна среда под наслов „Достъпна България”. В рамките на инициативата се изследва достъпността на градската инфраструктура и сградите на публичните институции, като целта е не само да бъдат установени обектите, неотговарящи на изискванията за достъпност, които ще получат препоръки, а впоследствие и санкции, но и да бъдат показани добрите практики, подчерта Ана Джумалиева.

Сертификати за достъпна среда получиха и Регионална библиотека “П. Р. Славейков”, Комплекс за социални услуги Полски Тръмбеш, СОУ “Вичо Грънчаров” Горна Оряховица и хотел “Панорама”.

18 сигнала и жалби от Великотърновска област са постъпили в КЗД през 2018 и 2019 г., съобщи председателят. Образуваните преписки са 8. Областният управител участва и в семенар на тема: “Противодействие на дискриминацията на пазара на труда”, който се организира от Комисията за защита от дискриминация.

 

Автор: Мирослав Дечев

Снимки: ПР на Областната администрация