Best-Free-Resources-to-Master-Cloud-ComputingЧат със служителите на администрацията и автоматично отговаряне на запитвания или т.нар. чат бот са новите услуги, които правителството иска да въведе в различните видове администрация у нас.

Целта е гражданите да имат повече възможности да сигнализират за лошо обслужване или за нередности, когато получават дадена услуга в държавна или общинска институция.

До няколко месеца ще бъдат подготвени и нови стандарти за административно обслужване, които ще заместят въведените преди 13 години стандарти. Това стана ясно по време на конференция в рамките на проект с европейско финансиране, реализиран от централната администрация на правителството.

Част от проекта е проведеното преди месец проучване по метода “Таен клиент” за обслужването в 13 администрации. То показва, че най-дълго се чака в столичния КАТ при смяна на шофьорска книжка – цялата процедура отнема около 6 часа.

„Администрацията трябва да комуникира, да използва всички форми, а не да чака жалби“, координаторът на проекта Алеко Джилджов. Според него обратната връзка, която администрацията събира в момента, е силно ограничена.