Думата „Театър“ в надпис от втори век след Христа откриха в Епископската базилика Фрагмент от надпис на старогръцки от първите десетилетия на втори век след Христа бе открит върху парче камък от археолозите, които работят на Епископската базилика на Филипопол. Екипът на арх. Жени Танкова се е натъкнал на находката миналия петък. Открили общо три фрагмента, които вероятно са били част от голям постамент на статуя, посветена на знатен филипополец. В късноантичния период, при поредни строителни дейности на базиликата, въпросният постамент е бил преизползван.

Бил е натрошен, а материалът е влязъл в употреба като подложка под основната настилка на атриума.„Много интересното е, че за първи път тук имаме надпис, в който се споменава директно Античният театър. Преди бе открит друг надпис, който свързва Базиликата с театъра- списък с членовете на съвета на старейшините, в който се чете името на касиера на тази организация, който е изградил една ложа в театъра. Открития вчера надпис е втората връзка между тези два най-значими обекта във Филипопол. За щастие точно „ТЕАТРО” е оцеляло от надписа.

Иначе той е бил е част от голям зидан постамент за статуя в чест на виден гражданин на Филипопол, почетен заради своите благодеяния към града. Това, което може да се види, е че той е организирал някакви празненства в чест на всички богове и богини и вероятно е бил почетен със статуя и в театъра”, обясни епиграфът проф. Николай Шаранков, дошъл на обекта, за да разчете буквите по каменната плоча.

Надписът се датира в първите десетилетия на втори век след Христа, по време на императорите Траян или Хадриан и е изработен от същото ателие, което е изработвало всички официални надписи на града през този период. Може да се направи извод, че този надпис в чест на някой от най-видните граждани на града е стоял някъде наблизо, преди да бъде преизползван през късноантичния период в базиликата.

„Надяваме се, че могат да се появят и повече фрагменти от текста, за да се опитаме да го възстановим по-пълноценно, както и да разберем името на този човек, от което засега имаме само две букви”, допълни епиграфът..