По-добре е да cu обичал и изгубил,
oтколкoтo нuкога да не cu обичал.
“Нрави на плъттa”, 1873-1884

Снимка на Самуел Бътлър (photo Samuel Butler)Цитатът всъщност е поговорка от XVIIІ вek, no- nуляризирана om Бътлър и често използвана и до днешен. Той е син на свещеник. Учи в Шрюсбъри-гимназия, след това в Сейнт Джоунс-колеж на университета в Кеймбридж, който е завършил през 1858 година. След като завършва университет, приел духовен сан, но след това от кариерата свещеник се е отказал. През 1859 емигрира в Нова Зеландия, където започва развъждане на овце и пропаганда в местните вестници идеи Чаена на Дарвин. Успешно хващане овцеводством, Бътлър удвояване на своя капитал и в 1864 г. се завръща в Англия. Умира на 18 юни 1902 г. в Лондон.

Сред произведения — романи, есета: «Едгин» (анаграмма думата «никъде»; «Erewhon»; 1872; антибуржуазная сатир), «Здрав пристанище» (The Fair Haven, 1873), «Алпи и храмове» (Alps and Sanctuaries; 1881), «Жертвата» (Ex Voto; 1888; за изкуството на северна Италия), «Сочинительница Одисея» (Authoress of the Odyssey; 1897; твърди, че е автор на поемата е жена), «Повторно сонети на Шекспир» (shakespeare ‘ s Sonnets Reconsidered; 1899), «Завръщане в Едгин» (Erehwon Revisited; 1901), «Пътят на всяка твар» (The Way of All Flesh; 1903; автобиографичен роман е публикуван посмъртно), «Есета за живота, изкуството и науката» (Essays on Life, Art, and Science; 1904), «Записките на книгата» (Note-Books; 1912; публикувани посмъртно), преводи на «Одисея» и «Илиада» на Омир.