В 321 аудитория на Великотърновския университет днес бе открита Международна научна конференция на тема: Езици, култури, комуникации.

Зам.-ректорът по международната дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Димитър Димитров откри събитието и отправи поздрав към всички участници от името на Академичното ръководство и лично от ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов.cenka1

„Уважаеми колеги и приятели, искам да поздравя Филологическия факултет с тази вече традиционна конференция, защото опирайки се на традициите – ние се предпазваме от грешките на бъдещето. Самият аз винаги съм бил привърженик на интердисциплинарния подход и се радвам, че събитието, което организирате не е чуждо както на филологията, така и на историята, философията и културологията. Убеден съм, че всички участници във форума ще получат много нова информация, ще генерират нови идеи за бъдещи научни публикации. Пожелавам успех на всички участници!“, каза в края на приветствието си доц. Димитров.cenka2

Конференцията дава възможност на участниците – преподаватели, студенти и докторанти, да представят резултатите от своите изследвания в различни области на филологическата наука и на хуманитаристиката.

В научното събитие, което се организира от Филологическия факултет, участие са заявили 110 души от Великотърновския университет и от още 11 университета и изследователски института от България; от 12 университета в чужбина от 7 държави. В конференцията има обособени секции за докторанти и студенти, които тази година ще представят над 30 доклада.

В рамките на форума ще се проведе и Кръгла маса „Филология – нови прочити“, посветена на проф. д-р Людмила Иванова.

Автор: Мирослав Дечев