zx640c_3917215

Основните й задачи през 2019 г. са свързани с приключване сливането на финансовата институция с Експресбанк

Гергана Бендурска е новият директор на дирекция “PR и комуникации” в Банка ДСК. Тя отговаря за всички комуникационни дейности на банката и ръководи екип, отговарящ за връзки с медии, вътрешни комуникации и проекти за изграждане на работодателски бранд, организация на спонсорства и събития, и разработване на нови програми за корпоративна социална отговорност.

От началото на годината Гергана работи заедно със своя екип и партньорски агенции върху няколко основни проекта, които са заложени в стратегията за развитие на Банка ДСК през 2019 г. – цялостната комуникация към външни и вътрешни публики за приключване на процеса на придобиване на Експресбанк от Банка ДСК, създаване на съдържание и определяне на корпоративни комуникационни послания за целеви публики в контекста на интеграцията и мигриране на процесите на двете сливащи се банки, както и по реализация на иновативен проект в сферата на корпоративната социална отговорност – образователната инициатива “Национална финансиада”.

Гергана Бендурска ще продължи да заема позицията директор на дирекция “PR и комуникации” и в бъдещата обединена банка след сливането на Банка ДСК и Експресбанк.

Кариерата на Гергана в сферата на корпоративните комуникации, връзките с обществеността и маркетинга, започва преди приблизително 20 години. Тя има 13 години опит в банковата сфера на различни позиции в няколко водещи търговски банки – мениджър “Корпоративни комуникации” в българския клон на Citibank, както и главен специалист “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка. Работила е и като мениджър “Връзки с обществеността” за България, Македония и Албания в Avon Cosmetics, както и във “ВМ Финанс Груп” и Нов български университет.

“За мен е чест, привилегия, но и голяма отговорност да управлявам процесите за комуникация, репутацията и имиджа на една от най-мащабните и значими финансови институции в България. Разчитам много на подкрепата на моя екип и на ръководството на Банка ДСК, за да постигнем симбиоза, която ще ни позволи да създадем един истински лидер на банковия пазар, който общува открито със своите клиенти, служители и партньори, цени тяхното мнение и се вслушва в техните потребности. Амбицията и мотивацията, екипната работа и проактивността са основните качества, които ценя в процеса на съвместна работа в една организация и ще положа всички усилия, за да постигнем тези неща с моите колеги.”

Гергана Бендурска притежава диплома от London School of Public Relations, магистърска степен от Факултета по философия и Факултета по журналистика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и следдипломна квалификация по “Банки и банково дело” от Университета по национално и световно стопанство, София.