phpai3r78_800x_
Румен Гълъбинов*

Прогнозирам икономически ръст под 3% и инфлация над 3% в България през 2019г. До края на годината инфлацията в България ще изпревари ръста на икономиката и това не е добра прогноза. Положението в енергетиката е плачевно и идва поскъпване на тока. Цените на стоките и услугите ще се увеличат, не само заради по-скъпия ток, но и заради въвеждането в експлоатация на тол системата през втората половина на годината. Въобще още отсега се залагат множество мини за увеличение на цените и издръжката на живота. Така ще се завърти спиралата за последващо увеличение на инфлацията и през следващите години.

Инфлация не се бори административно, а са необходими реформи. Иначе тя ще продължи да изяжда доходите на хората и реално да намалява покупателната способност на всеки. Опитът показва, че контролът върху цените е неефективно средство за борба с инфлацията, защото само я потиска, но не я премахва. Какъв избор от средства ще използва управлението на държавата зависи от нейните приоритети. Но замразяването на цени и механичното вдигане на доходи не е препоръчително. Инфлацията повишава изкуствено БВП, но намалява покупателната сила на парите и реалните доходи на населението. Затова трябва да се използва дефлатор, който отразява отношението на номиналния спрямо реалния БВП. Т.е. представлява превръщането на номиналните величини в реални, като по този начин се отчита инфлацията и инфлационното покачване на цените.

Така номиналният прираст на БВП се разграничава на реален и инфлационен. НСИ, обаче не обявява дефлаторите, които използва и се оказва, че дефлатора на НСИ няма много общо с ценовите индекси. На теория индексът на цените би следвало да е по-близък като динамика до дефлатора на БВП, но на практика, корелацията е много слаба. Всъщност такова сериозно разминаване между дефлатора, от една страна, и ценовите индекси е повод за НСИ да даде обяснение защо се получава така, дори вземайки предвид различните методологии.

Оладяването на инфлацията в България след изборите изглежда все по-трудно осъществимо. Това може да доведе до пpитecнeния зa зaбaвянe нa pacтeжa или пъĸ зa paзxлaбвaнe нa фиcĸaлнaтa диcциплинa. Рискът от продължаващо повишаване на цени и инфлация е против намеренията ни за членство и в Еврозоната.

[1] Авторът е член на Съвета за стратегическо развитие при Президента на Република България Румен Радев.