64578_653292528042294_591904563_nГергана Паси напусна Обществения съвет на БНТ с писмо, което публикува в профила си във фейсбук. В него пише:

„Уважаеми г-н Генерален директор, Скъпи Коко, Колеги, С настоящото писмо обръщам внимание, че съгласно член 9 от Правилника за дейността на Обществения съвет краят на нашия мандат съвпада с края на мандата на Генералния директор на БНТ, по чието предложение всеки един от нас имаше свободата и удоволствието да е част от „гражданската квота“ на управление на националната Телевизия. Моля настоящото писмо да се третира като едностранно заявление от моя страна за напускане на състава на Обществения съвет, ведно с г-н Каменаров.

Надявам се нашият орган да се е справил поне частично с ролята си и да е съдействал ефективно за издигане авторитета на БНТ като обществена Телевизия. Използвам случая да поздравя Генералния директор и целия професионален екип на БНТ за успешните проекти, които макар и да потъваха в общия шумов политически фон, промениха и модернизираха визията на обществената Телевизия! С уважение и признателност за колегиалното партньорство, Гергана Паси“.