На 12 април 2019 г. в Аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя церемонията по официалното връчване на дипломите на абсолвентите от Факултет „Математика и информатика“ – випуск 2018.fmi 012

На церемонията почетна грамота и почетен диплом  получи проф. дн Олег Асенов за заслуги и принос в академичния живот на университета и за издигане и укрепване на неговия авторитет, и фирма „Ритал“ ЕООД – гр. София с благодарност за дарението, направено за Великотърновския университет, Факултет „Математика и информатика“.fmi 014

Седемдесет и шестте абсолвенти на випуск 2018 на факултет „Математика и информатика“ са постигнали среден успех 5,52, като с отлична диплома са 15 възпитаници от ОКС “Бакалавър” и 26 от ОКС „Магистър“.

С „Отличник на випуск 2018“ са удостоени 4 бакалавъра и 9 магистъра, които  получиха награди, предоставени от спонсора.

Автор: Мирослав Дечев