В Библиотечно-информационния център на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (Учебен корпус 5) се проведе третото издание на кръгла маса „Мисия учител”. Събитието е инициирано от катедра „Начална училищна педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. За трета поредна година то протича  под патронажа на д.ик.н. Я. Такева, председател на Синдиката на българските учители, с медийната подкрепа на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”, научно списание „Педагогика”.Misia-uchitel

В кръглата маса участваха: студенти от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; г-жа А. Андреева – областен координатор и председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители, В. Търново; директори на училища и учители  от ОУ „Св. П. Евтимий” – В. Търново, НУ „Ц. Гинчев” – Лясковец, ОУ „П. Р. Славейков” – В. Търново; г-жа Н. Николова – Център „Амалипе”, преподаватели и докторанти от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Специален гост на инициативата беше директорът на НУ „Ц. Гинчев” – Лясковец – г-жа Диана Петкова, назначила най-много млади педагогически специалисти в област В. Търново за 2018/2019 година. Тя, съвместно с екип от млади учители и техните наставници, представи пред участниците във форума иновативни практики на училището с цел привличане и задържане на младите хора в учителската професия.

Новоназначените учители споделиха пред студентите защо са избрали тази професия, своите най-вълнуващи моменти в училище с децата, трудностите, които са срещнали и как са се справили с тях. Иван Пейчев – заместник-директор на училището – представи начините за взаимодействие с родителите и привличането им като партньори в целия образователно – възпитателен процес.

Предизвикателство за четвъртокласниците бе първото им участие в кръгла маса. С вълнение те споделиха своите впечатления от младите учители. Разказаха за взаимните радостни моменти. Благодарение на любезните домакини, децата усетиха академичната атмосфера и се докоснаха до банките, на които техните учители са стояли до преди няколко месеца.

Участниците в кръглата маса бяха поздравени от ученици от НУ „Ц. Гинчев”, Лясковец и ОУ „Св. П. Евтимий”, В. Търново.

Автор: Мирослав Дечев