Zograf_self1 Министерството на културата официално се отказва от поетия ангажимент да заделя занапредпоне 1 процент от брутния вътрешен продукт за култура, а това става ясно от качения за обществено обсъждане Проект на Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029 г., алармират от сдружение „Зограф“.

Не по-малко скандално ечетекстът на проекта за Стратегияза развитие на българската култура, качена в Портала за обществени консултацииwww.strategy.bg , буквално „гъмжи” и прелива от груби правописни и пунктуационни грешки и вероятно е писан „на коляно” от анонимни чиновници, смятат в гражданското сдружение.

Отказът на културното ведомство да включи в този важен рамков документ изискването за поне 1 процент отБВП да бъде именно за култура е плашещ, но още по-тревожно е, чеСтратегията намира за нещо нормално трайното редуциране на бюджета за култура. Така например на стр. 52 вСтратегията е записано, че „основна пречка за оптималното функциониране на Национален фонд „Култура” е, че той не може да осъществи реално събиране на приходите, предвидени от закона, и разчита основно на ограничените бюджетни средства, които намаляват с всяка изминала година”.

За липсата на достатъчно обща култура на авторите наСтратегията говори и обстоятелството, че на стр. 48 при изброяването на действащите в чужбина Български културни институти е посочен иБългарски културно-информационен център – Скопие, Македония”, без да се има предвид, че конституционното име на западната ни съседка е Република Северна Македония, отбелязват от сдружение „Зограф“.

А ето и няколко случайно подбрани изречения от дълго чаканата Стратегия за развитие на българската култура, които показват учудваща липса на писмена грамотност и незнание на правилата за употреба на пълния и краткия член:

 

В рамките на Европейския съюз е подчертан стремежа да се опазва общотоевропейско културно наследство и да се създават условия то да бъде достъпно за другите/стр. 3/

 

Със специалния Закон за народните читалища (ДВ, бр. 89 от 1996 г.) се урежда правниястатут, учредяването, видовете, функциите, управлението и финансирането на читалищата./стр.14/

 

По официални данни на НСИ към края на 2017 г. броя на читалищата в страната е 3321/стр.34/

 

В сферата на аудиовизията и медиите е необходимо да се има предвид приноса на филми, телевизия, видео. /стр. 40/

 

Специални усилия трябва да се поставят върху това в този обмен да се ангажират хората и да се разшири диалога между тях. /стр. 83/

 

Чрез предварителната оценка се цели подобряване налкачеството настратегическият документ инамалявне на неговата научна и информационна «несигурност». /стр.98/

 

Междинните/Текущите оценки имат отношение към адаптивността и актуализацията насъответният стратегически документ, като служат за оценка на напредъка на осъществяваните политики/програми. При тях оценъчният процес има за цел да произведеконсатоивен доклад, който съдържа подробен анализ на изпълнението на съответниятдокумент, оценка на съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието и устойчивостта на стратегическия документ, съобразно предварително определените цели, приоритети и мерки/стр. 98/

      Ето и още един характерен, стряскащ пример на езиковите познания и нивото на грамотност на авторите на Стратегията:

 

На широка дискусия се поставятвъзожностите и перспективите свързани с разкриването на нови сценични пространства. Това е изключително динамичен процес, който намира своето изражение и в световен мащаб. Новите форми на изпълнителско изкуство предразполагат къмразриването на такъв тип пространства и предоставянето им на творците сами да ги менажират и развиват. Това може да се превърне в успешна формула за развите на сектора като зяло.  /стр. 27/

 

За съжаление, авторите на проекта на Стратегията не са наясно и с формите за множествено число на съществителните:

 

Към момента в областта на музиката и танца съществуват 14 държавни културни института, 1 общинска опера, 4 общински филхармонии, 7 камерни оркестрови ансамбли,общински хорови формации, 24 духови оркестъра и 20 фолклорни ансамбъла/стр. 28/

 

Министерство на културата следва да даде отговор на въпроса какви хонорари за сметка на българския данъкоплатец са изплатени на авторите на пълната с правописни грешкиСтратегия, категорични са в сдружение „Зограф“.

http://novinata.bg/?p=330473