rumirdigital-660x330Фондация „Русский мир” организира първия Международен конкурс за цифрова журналистика #RuMirDigital. Целта на състезанието е да развива рускоезичния сегмент на интернет и да подкрепя чуждестранните електронни медии на руски език.

Конкурсът се провежда от 15 февруари до 1 ноември 2019 г., а представянето на работите трябва да стане между 15 февруари и 30 август 2019 г.

Целите и задачите на конкурса са следните:

– Да се популяризират руският е изк и руската култура в социалните мрежи.

– Да се обедини рускоезичното интернет-общество.

– Да се разширш междукултурното взаимодействие между народите на различни страни.

– Да се популяризират идеите за хуманитарен диалог.

– Да се открият неизвестни страниц от живота и творчеството на дейците на културата и изкуството в „Русский мир”.

– Да се повишава туристическата и образователната привлекателност на Русия.

Към участие в конкурса се приканват организации, журналисти на рускоузични медии и интернет-издания, блогъри, а също така студенти от факултетите по журналистика, създали акаунти (страници, списания) в социалните мрежи с авторско съдържание.

Предложените за участие в конкурса акаунти трябва да съдържат текстова или мултимедийна информация, отгонаряща на целите и задачите на конкурса.Те трябва да са открити, редовно обновявани, не могат да съдържат материали, придоваващи към разпалване на национална вражда, към религиозна или друга нетърпимост. Няма да се приемат рекламни и търговски материали.

Статутът на конкурса, както и анкетата, която всеки участник трябва да попълни, могат да се намерят на сайта https://konkurs19.russkiymir.ru

Ще бъдат определени номинации за най-добър акаунт на чуждестранна рускоезична медия в социалната мрежа и за популярен авторски блог (акаунт).

Награждаването на победителите ще се извърши на тържествена церемония в рамките на 13-ата асамблея на „Русский мир” на 2 ноември 2019 г.

Първата награда ще е в размер на 150 000 рубли, като ще съдържа също дипломи и паметни знаци на фондация „Русския мир”.

Втората и третата награда ще са дипломи и паметни знаци на фондация „Русския мир”.

Телефон за контакт: +7 909 935 6017