5c811bdd1e442d0659b990c8669096ee990cf13299e7f_725805_600x458_actualno„Послание за нея“ е наречена изложбата от стари пощенски картички в Тервел, посветена на осмомартенския празник. Най-страта картичка за 8-и март 1968 г. и на нея е дете с послание към мама. Интерес сред посетителите предизвикват двете картички от 1918 г., предоставени от общинския съветник Костадин Станчев. На тях са изобразени влюбени двойки, но липсват осмомартенски послания, тъй като преди 101 години в земите ни не се е празнувал този ден, казват организаторите от общината и местния музей.

От изписаните текстове на тях се съди, че функцията им била повече като писма между близки. Едната от изпратените преди повече от век картички е от фронтовата линия., а другата – от 11 август 1918 г. разказва за увеселение в Шумен. Изложени са и картички от 1929 и 1930 г., а текстът на тях е на румънски език и Тервел е записан като Curt Bunar (Курт Бунар-името на града до 1942 г.). Румънският надпис се обяснява от възрастните хора с факта, че в годините на румънска окупация е било забранено да се пише на български език.

От фабричните надписи на картичките се вижда, че някои са произведени във Франция, Италия и Германия. Има и много картички, изпратени преди 4-5 десетилетия от тогавашния Съветски съюз.