s52-1-696x668 (1)Прощално!

Смъртта – най-жестоката гостенка в живота ни, отне на шестдесет и три годишна възраст приятеля, колегата, човека, журналиста Дяко Дяков от гр. Генерал Тошево. Целият му съзнателен и творчески път премина във вестник „Добруджански глас”, издание на местната община. Работи в него четиридесет и четири години, а двадесет и седем от тях бе и главен редактор. Името му ще остане записано с ярки букви в летописа на този край, защото живя с проблемите на хората и тяхното ежедневие, а под неговото перо те намериха силно творческо отражение.

В над хиляда и седемстотин броя на вестник „Добруджански глас” съумяваше във всяка страница да се огледат успехите и делата на хората и затова те го уважаваха. Особено силни бяха изявите му в хумора и сатирата. С лек, безобиден, но понякога пронизващ хумор точно отразяваше и поставяше в центъра на вниманието слабостите и недъзите. В този жанр той издаде и три книги. Активен кореспондент бе и на областни и национални издания. Казано е, че перото е велика сила, когато се работи с него умно и находчиво. С тази точност и премереност, и с неповторимо свое вътрешно чувство на гражданин запази достойнство си на уважаван журналист. С умението си и тънката си наблюдателност внимателно се вглеждаше в душите на хората от равнината, а със светлината на доброто запалваше огъня в тях.

Словото е преди всичко отговорност. Това осъзнаваше много добре и от ранни зори до късна вечер прозорчето в редакцията светеше и все упорито работеше за постигане на най-доброто в творчеството, в оформянето на вестника. Това е и най-отличителната изява на неповторимия му талант и трудолюбие.

Работихме заедно двадесет и две години. Преживяхме и добри, и трудни дни. Приемахме всичко, което ни поднасяше животът, но това даде широко отражение в неговото сърце, което не спря да тупти до последния миг с истината, будеща разума ни.

Трудна е раздялата със скъп човек, но… такъв е животът.

Сбогом колега и приятелю!

Ти ще останеш завинаги в мъдрия свят на извисеното човешко съзнание изпълнено със силен творчески дух. Това съзнание, което ще води теб и твоето семейство към светлината на бъднините.

Георги БАЛАБАНОВ