nsa-312033-810x0Държавен орган ще проверява коректността на журналистическите материали и ще може да налага глоби. Това приеха окончателно народните представители днес с промените в Закона за защита на личните данни. Заканопроектът е внесен от Министерския съвет. Така приет той въвежда цензура спрямо медиите в България, която и без това е на 111-о място по свобода на словото.

Промените се аргументират със защитата на личните данни, а тя от своя страна се използва за прикритие за държавна намеса, и то

чрез специален орган, върху работата на журналистите.  Водеща е комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание.

С приетите промени Комисията за защита на личните данни ще има право да проверява дали в журналистическите материали личните данни са използвани законосъобразно за всеки конкретен случай. Това дава възможност да се проверяват медийни публикации, журналисти, академични проучвания, документални материали, както и  да се отказва достъп до публична информация.

Ще се следи дали журналистите законово имат достъп до данните, дали имат право да ги обработват и да ги изнасят.

Според текстовете всяка медия ще трябва да обръща внимание на десет фактора, когато пише статия. Сред тях са естеството на личните данни, влиянието, което ще се окаже върху “собственика” им и неговото име
при тяхното разкриване, обстоятелствата, при които личните данни са станали известни на журналиста.

Как при така приети текстове ще се огласява корупция, законът не отговаря.

Контрол ще бъде налаган и върху това дали става дума за информация за хора, които “поради естеството на своята дейност” имат “по-занижена защита на личната си неприкосновеност или чиито действия имат влияние върху обществото”, без да се дава ясна дефиниция кой попада в този кръг.