turizum_pod_nadzor_coverПървото цялостно изследване на туризма в България в периода на социализма излезе в книгата „Туризъм под надзор” (ИК „Сиела”) на д-р Мая Иванова. Трудът е част от съвместната поредица на „Сиела” и Института за изследване на близкото минало – „Минало несвършено”, която е съсредоточена върху щателното изследване и описване на съвременната ни история.

Българският туризъм с марката „Балкантурист” от края на 1940-те до края на 1980-те години е обект на изследване от д-р Мая Иванова в първата й книга „Туризъм под надзор” (с подзаглавие „Балкантурист – началото на международния и масов туризъм в България”).

В своя труд д-р Мая Иванова разглежда родния туризъм като стопански и социален феномен, стратегиите за неговото развитие, качеството му в този период, хазяите и частните квартири, двойните стандарти – западни срещу социалистически туристи, и др. Авторката обръща специално внимание и на младежките субкултури – хипарите, дискарите и брейкарите, на закъснялата сексуална революция в лицето на нудисти, гларуси и дори смесени бракове, както и на тъй актуалната и днес тема за бетона, пясъците и свръхзастрояването, което е наболял проблем по българското Черноморие още през 80-те години на XX век.

Иванова засяга също и темата за служителите на „Балкантурист”, за така прочутия „Кореком” и ценните му стоки, за туризма като модернизатор.

Туризъм под надзор” е част от мащабната съвместна поредица на издателство „Сиела” и Института за изследване на близкото минало –„Минало несвършено”. В нея срещаме още заглавията „Държавна сигурност: предимство по наследство” на Момчил Методиев и Мария Дерменджиева, „Историкът и множественото минало” на Ивайло Знеполски, „Литература на случаите. От „Тютюн” до „Хайка за вълци”” от Пламен Дойнов и др.

Мая Иванова завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ”, а впоследствие бакалавърска степен в Историческия факултет и магистър в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2016 г. защитава докторантурата си, посветена на социалистическия туризъм, който е предмет и на първата й книга – „Туризъм под надзор”.

За корицата на „Туризъм под надзор” е използвана снимка от плажа на Слънчев бряг от 1965 г. (ЦДА, фонд 720, опис 5, а.е. 44-2-1, Инв. № 65-2535-6), а оформлението е на Веселин Праматаров.