Областна администрация Велико Търново вече предлага нова административна услуга заверка-апостил. Удостоверяването с “APOSTILLE” на документи досега се извършваше само в МВнР.

Приетите промени за децентрализиране на извършването на заверки с апостил на документи, издавани от кметовете на общини и общинските администрации, облекчават гражданите като им спестява пътуване до МВнР.

????????????????????????????????????

С въвеждането на тази услуга се постига подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при извършване на заверки на документи с апостил за гражданите.

Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МС през 2017 г. за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Мирослав Дечев