UntitledПроф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието, издаде по случай своята 75 годишнина книга със 75 кратки миниатюри за хора, с които е бил свързан неговия личен и професионален житейски път. Тези персонални мемоарни миниатюри са свидетелство за обкръжавалата го среда, за личностите, с които е общувал, но най-вече говорят за него самия, за дългия му творчески живот.

vm1Авторът е медиявед, който през годините е изследвал и преподавал история, теория и анализ на средствата за масова комуникация в Институт за изкуствознание при БАН, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”,

Нов български университет. Основател и три мандата ръководител на департамента по масови комуникации при НБУ.

Други книги от автора: “Телевизията търси себе си” (1978), “Лицата на телевизионния журналист” (1981), “Телевизионният филм” (1983), “Телевизия днес” (1986), “Еманципираната забава” (1990), “Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации” (1996), “Медийна рецепция” (1998), “Открита ли е телевизията?” (2003).