Днес в НВУ документите си за завършено висше образование получиха 243-ма бакалаври от факултет „Общовойскови“. 47062865_211837113058784_3214253146645725184_n

Домът на културата в НВУ „В.Левски“ беше изпълнен с абсолвенти, техните преподаватели, щастливи родители и приятели, които дойдоха за връчването на дипломите на студентите, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”. 47319633_1233470683473755_2477423838837604352_n

Отличникът на випуска поздрави колегите си и присъстващите в залата.

Единственият завършил две специалности паралелно в периода на обучението в НВУ е колегата инженер Красимир Граховски, който работи като оператор в електронна медия във Велико Търново. 46986600_217632629131416_4892640548180983808_nСпециалностите, по които той придобива образователно -квалификационна степен бакалавър са: “Индустриален мениджмънт” и “Управление на ресурси и технологии”.

Автор: Мирослав Дечев