От началото на обилния снеговалеж областният управител проф. д-р Любомира Попова е в постоянна телефонна връзка с директорите на отговорните за пътното поддържане институции и координира работата по почистването на пътища в областта. 001

Информация се обменя и с кметовете на общини и екипите, които почистват пътищата. Координацията с тях и с фирмите, които почистват пътищата е много добра. Осигурени са три роторни снегорина и един „БАТ“ на дежурство в Свищов, 19 трактора, 49 комбинирани автомобила за разпръскване на пясък и почистване на сняг, 4 пясъкоразпръсквача, 5 лугопръскачки и 14 товаръчни машини.

Проходът на Републиката е почистен и е проходим.  Областният управител поддържа и връзка с колегите си от съседните области Габрово, Ловеч, Търговище и Стара Загора. В готовност да се справят с възникването на сложни ситуации са структурите на ОПУ, РД ПБЗН, РЗИ, КАТ, ДАИ, Вик „Йовковци”, Център за спешна медицинска помощ и Басейнова дирекция – Плевен.

Във всички детски заведения и училища са осигурени необходимите количества горива за отопление, вече са подписани договори с фирми за снегопочистването и поддържането на общинските пътни мрежи в градовете.

Автор: Мирослав Дечев