30 вековни къщи, намиращи се в старата част на Велико Търново вече са с ремонтирани фасади и покриви. Собствениците им предприеха действия след препоръки от специално сформирана от кмета Даниел Панов комисия, която периодично проверява състоянието на сградите – паметници на културата. Още близо десет къщи – паметници на културата, са в процес на ремонт.12 (5)

За няколко постройки има заявени инвестиционни намерения, които са в процес на съгласуване и одобряване от компетентните държавни институции. Обновените къщи и сградите в ремонт се намират по улиците „Независимост“, „Стефан Стамболов“, „Въстаническа“, „Поборническа“, „Велчо Джамджията“, „Иван Вазов“, „Михаил Кефалов“, „Св. Климент Охридски“, площадите „Велчова завера“, „Петко. Р. Славейков“, „Поборнически“.

За улеснение на собствениците са изработени силуетни планове за улиците „Велчо Джамджията“, „Независимост“ и „Стефан Стамболов“. Това облекчава процедурите по съгласуване на ремонтите. Огледите за състоянието на старинните къщи са постоянни.

При проверките експертите специалистите в комисията констатират и описват най-малките нередности и издават съответните препоръки, съдействат за връзка с Националния институт за недвижимо културно наследство и канят служителите на държавната институция също да присъстват на огледите.

Автор: Мирослав Дечев