535c842e3cfe6b160b625ec2dbf598fe_680x_neutrinoТо ще накара водещите специалисти в областта да пренапишат своите модели на Вселената

Mеждународен екип от учени обяви, че са намерили отговора на един вековен астрофизичен въпрос – кой е източникът на високоенергийните космически частици, които идват отвъд галактиката ни.

Така наречената загадъчна “призрачна частица”, високоенергийното неутрино, беше засечено на Земята на 22 септември 2017 г. Тя едва си взаимодейства с друга материя, но сега остави достатъчно доказателства, за да се разбере откъде идва! Изминава 4 милиарда светлинни години, за да стигне до нас и идва от далечна галактика, криеща супермасивна черна дупка – изключително мощен обект, наречен блазар.

Това е невероятно откритие, което не само потвърждава блазарите като източник на високоенергийни неутрино, но и създава нова сфера на изследване – астрофизиката на неутриното с множество регистрации – с помощта на различни видове детектори, събрани за изследване на едно и също явление. Същата техника се използва в изследванията, които потвърждават и регистрират сблъскващи се неутронни звезди.

Субатомните частици неутрино са много странни – масата им е почти нула, пътуват със скорост близка до тази на светлината и почти не взаимодействат с нормалната материя. За едно неутрино Вселената е прозрачна. Милиарди частици неутрино преминават през нас всеки момент, без да ни повлияят. Ето защо са наричани “призрачни”.

Това обаче не означава, че не могат да взаимодействат с материята, и на това се основава експериментът IceCube. Неутриното може да взаимодейства с леда и да създаде светлина.

Детекторите на IceCube са дълбоко (на 500 метра дълбочина) в антарктическия лед, където в тъмнината могат да бъдат открити фотони от тези сблъсъци.

В знаменитото откритие има и българско участие. Част от българския екип е професор Петър Петрович Темников от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.

Професор Темников участва в експеримента MAGIC, наред с много други значими международни проекти, а основна тема на изследванията му е търсене на нови и екзотични форми на материята в микросвета и макрокосмоса.