Областният управител проф. д-р Любомира Попова проведе работна среща с представители на две делегации от Румъния и от Унгария. Заедно със заместник областния управител Детелина Борисова те разговаряха с председателя на съвета на окръг Телеорман Данутс Йонел и Тодор Ангел председател на българското общество в окръг Телеорман от румънска страна и с Едит Бездан – областен управител на област Яс-Надкун Солнок и Ева Керекеш мениджър проекти от Унгария.  019

Темите, които бяха обсъдени са свързани с бъдещото реализиране на съвместни проекти  в различни сфери.

Гостите от Румъния проявиха интерес към вече съществуващото споразумение за побратимяване между Област Велико Търново и Телеорман, което може да бъде доразвито и разширено. Областният управител приветства идеята, която може да послужи за основа на реализирането на общи проекти на двете съседни области.

От своя страна гостите от Унгария също проявиха интерес за сътрудничество и изявиха готовност да бъде организирана нова среща, на която да се договори бъдещото побратимяване и с унгарски град.
Гостите от двете страни бяха водени от кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова и председателя на Общински съвет Лясковец Даниела Арабаджиева.

Автор: Мирослав Дечев

Снимки: Областна управа