G_KirkovНаграда на НС на БСП за политическа Журналистика и публицистика “Георги Кирков – Майстора”

Националният съвет на Българската социалистическа партия обявява, че започна набирането на предложения за определяне на носителя за 2018 г. на Наградата на НС на БСП за политическа Журналистика и публицистика “Георги Кирков – Майстора”.

За носители на наградата могат да бъдат предлагани журналисти и публицисти, които последователно отстояват левите идеи в политическия, икономическия, социалния и духовния живот на обществото; имат съществен принос за популяризиране на политиката и за разширяване на влиянието на БСП и левицата в обществото; посветили са своите творчески изяви на значими обществени проблеми; с изявите си защитават националното достойнство и силата на левите политически и социални идеи.

Номинираните ще бъдат оценявани по техния висок професионализъм, компетентност и задълбоченост, по защитаваните ясни политически, граждански и нравствени позиции, по завоюваното трайно и авторитетно присъствие в публичното пространство.Право да бъдат предложени за участие в конкурса имат български журналисти, публицисти, писатели, учени и общественици, които през последните години са с редовни изяви в българските печатни и електронни медии и разработват значими за обществото, БСП и левицата проблеми.Право да номинират кандидати за носители на наградата имат комисиите и съветите на НС на БСП, общинските/районните и областните съвети на БСП, ръководства и творчески колективи на средства за масова информация, творчески организации и съюзи, изявени журналисти и публицисти.

За всеки номиниран за наградата до 20 юли 2018 г. в НС на БСП трябва да бъде изпратено (на материален и електронен носител) мотивирано предложение, придружено с биографична и творческа справка за кандидата. Всички номинации ще бъдат разгледани от комисия на НС на БСП, в която са включени досегашни носители на наградата, председатели на творчески съюзи и представители на НС на БСП. Носителят на Националната награда за политическа Журналистика и публицистика

“Георги Кирков – Майстора” за 2018 г. ще бъде обявен по време на Националния събор “Бузлуджа 2018″ на 28 юли 2018 г.За повече информация и справки за конкурса се обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, култура и медии, София 1000, ул.”Пози-тано” №20, на телефони 02/8107330 и 02/8107219 и e-mail kulturaimedii@abv.bg .

Документите с предложенията за номинираните се внасят в отдел “Деловодство” на НС на БСП до 20 юли 2018 г. включително.