Проект „Скулптура, деца, природа, здраве” ще продължи поставеното в предишния проект „Светът на приказките в скулптура” началото на една творческа намеса в друга определена зона по пешеходната алея от кв. „Асенов” до парк „Ксилифор”.Plakat01

Този проект е насочен отново към децата с фокус природата и движението като фактори за тяхното здраве и пълноценно развитие. Този проект ще провокира децата да излязат навън заедно в реалното пространство сред природата, да се движат, спортуват, да растат здрави. Младите скулптури ще имат задача жанрово близка до тази от проекта през 2016 г.

„Скулптура и функция”, като този път неповторимия дизайн и функционалността на артистичните скулптурни решения ще е насочен към активно забавление, игра, спорт за децата. Предвижда се създаване на няколко сравнително мащабни развлекателни съоръжения с пластично, скулптурна визия и функция за игра, забавление и спорт.

Проектът е адресиран към децата, учениците и техните родители, но ще бъде интересен за най – широка група граждани. Проектът отново кани за разходка сред природата, движение и здравословен живот. В тази творческа среща ще участват студенти и докторанти от Великотърновския университет – специалност „Скулптура”.

Автор: Мирослав Дечев