ScreenshotОтворено писмо
До
Г-н Вежди Рашидов –
председател на Комисията по културата и медиите
44-то Народно събрание на Република България

До
Комисията по културата и медиите
44-то Народно събрание на Република България

Уважаеми господин Рашидов,
Уважаеми дами и господа,

Предизвикателствата, пред които сме изправени днес ние, издателите, ни карат да алармираме, че примката около регионалната преса с всеки изминал ден се затяга и изданията ни са под заплахата постепенно да изчезнат от българския медиен свят.Издателската дейност отдавна вече не е бизнес за нас, а си е чиста социална мисия, но и тя от ден на ден ни изглежда все по-невъзможна.Обстоятелствата ни докараха до там, че предлагаме изданията си под тяхната себестойност и дори дотираме доставянето на всеки отпечатан брой до нашия читател. А читателите ни са активни хора, с изразена обществена и гражданска позиция, с интелигентност, според нас, чувствително над средната, но за съжаление не винаги с големи материални възможности. Преодоляхме различни трудности, които ни се струпаха по време на прехода и смело можем да заявим, че регионалните издания отстояха позиции, които малко български медии успяха да удържат – с качествена авторска Журналистика, със стремеж към високи етични стандарти. Но въпреки всичко, се явяваме като вид, застрашен от изчезване в съвременното общество.

Много развити страни за загубили регионалната си преса и колкото и да съжаляват по-късно, не са могли да я възстановят.Икономическите несгоди ни преследват постоянно и досега ги понасяхме, но от 1 – ви май тази година, производствените ни разходи скочиха с 30 на сто. Печатниците аргументираха увеличението с шоковото поскъпване на вестникарската хартия и с промяната в минималната работна заплата. В това време, за доставката до читателите ни, дистрибуторите и „Български пощи” АД ни искат търговска отстъпка от цената на броя, на места до 40 процента!.Обръщаме Ви внимание, дами и господа, че ние реализираме производствената си програма, спазвайки стриктно всички правила на Търговския закон и отговорно можем да заявим, че сме сред малкото участници на медийния пазар, които генерират реална икономика. Смятаме, че в момента пазарът не е в състояние да приеме нови цени на регионалните печатни издания – реалната им стойност е твърде голяма.

И това ще доведе до финансов колапс.Регионалната преса отдавна е със статут на документ – най-малко пет копия от всеки тираж се предоставят в Националната библиотека, съгласно Закона за задължително депозиране на печатни издания.Към Министерството на културата съществува регистър на издателите и действителните собственици на печатни издания.

Спазваме всички морални и законови изисквания. А сме принудени да реализираме своята дейност в замърсена медийна среда, преливаща от нелоялни търговски практики, най-вече от информационни адреси с претенцията за онлайн медии. Едва ли ще е пресилено ако кажем, че в момента те съставляват сивия сектор на нашия бранш. Те са извън всякаква регулация или саморегулация, което създава условия за фабрикуване и разпространение на фалшиви новини, както и за прилагане на нелоялни търговски практики.Само една малка част от тези издания се регистрират като доставчици на медийни услуги и спазват като нашите вестници и сайтове правилата по време на предизборни кампании.

В същото време расте делът на публичните средства, които се насочват и усвояват от такива онлайн медии.Силно се надяваме, че Държавата няма да остане безучастна към тези процеси и че ще предприеме конкретни действия за регулация и осветляване на медийния пазар.В редица европейски държави бяха изготвени и приложени пакети от мерки в подкрепа на печата – те може да бъдат адаптирани и към печата в нашата страна.Разчитаме, че с това отворено писмо ще положим началото на пълноценен диалог между вас, избраниците на народа, и нас, издателите на регионалната преса, като си припомним отново, че: казаното отминава, но написаното остава!