Manolova

Днес – 1 юни 2018 г., по повод Международния ден на детето,омбудсманът Мая Манолова ще даде старт на националната кампания „Без такса в детските градини“.
Събитието ще се състои от 11.00 часа в институцията на обществения защитник – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.
Целта на инициативата е да осигури равен достъп до качествено предучилищно образование на децата в България чрез отпадане на таксите за детските градини.

Манолова ще представи законодателно предложение за промяна в Закона за предучилищното и училищно образование за премахванеизискването родителите да заплащат такса храна за задължителното предучилищното обучение, която да бъде за сметка на държавния бюджет.

Статистиката показва, че децата между 3 и 6 години у нас за учебната 2017/2018 г. са220 887, от тях между 5 и 6 години са 112 615 малчугани. Според социологическо изследване73% от анкетираните родители са на мнение, че детската градина трябва да бъде безплатна.

На събитието ще бъде направена оценка на въздействието, изготвена от Световната банка и Тръста за социална алтернатива. Общественият посредник на гр. Шумен Иван Капралов ще представи своята практика по темата.Ученици от столичната професионална гимназия „Ломоносов“ ще прожектират два няколкоминутни техни филма – „София – дом на бездомници“ и „Момичето зад бутилката“ и ще разкажат за работата си в сферата на ученическото самоуправление, подкрепа на семейството и бездомните хора.

Участиепри старта на инициативата ще взематоще представители на институции, родители, неправителствени организации и др.