Областният съвет по здравеопазване проведе заседание, на което прие предложение за промени в проекта на здравната карта за областта, съобщават от Областната администрация във Велико Търново. Това стана след анализ на проекта на Национална здравна карта, който бе публикуван за обсъждане на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на 24.04.2018 г.006

Предложението е за специалността „Кардиология“ – броят на специалистите да се увеличи от 27 специалисти на 31,  по специалността „Очни болести“ – броят на специалистите да се увеличи от 15 специалисти на 18.

В предложения за обсъждане Проект за национална здравна карта за 2018 г. за областта леглата за активно лечение са намалени до 880 при налични 946.  Предложението е общият брой легла за активно лечение вместо 880 да се увеличи на 956. Интензивните легла да се запазят 40, Терапевтичните легла да се увеличат от 493 на 513, Хирургичните легла да се увеличат от 165 на 189, Педиатричните легла да се запазят 134 и Акушеро-гинекологичните легла да се увеличат от 48 на 80 легла.

Областният управител проф. д-р Любомира Попова подкрепи предложението изготвено от експерти но РЗИ. „Ако сме заинтересовани за бъдещето на Област Велико Търново трябва да подкрепим това предложение. Трябва да отстояваме поискания брой специалисти и легла в здравеопазването.

Всеки един от нас се нуждае от здравни грижи. На територията на областта има три университета, само във Велико Търново студентите са 10 хиляди и няма как да вървим към намаляване на броя на специалистите и леглата“, каза тя по време на обсъждането на предложенията.

Автор: Мирослав Дечев