Снимка на деня от Любословие.БГ. Поздрав за всички които си мислят, че се чете само по време на "Панаира на книгата".сн. Андрей Велчев, неделя 21 май, Пейката пред Столична библиотека. пл. Славейков 4. София

Снимка на деня от Любословие.БГ. Поздрав за всички които си мислят, че се чете само по време на “Панаира на книгата”.сн. Андрей Велчев, неделя 21 май, Пейката пред Столична библиотека. пл. Славейков 4. София

В 18% от библиотеките у нас никога не е правен ремонт, а най-лошо е състоянието на тези към читалищата в малките общини. Над 90 на сто от библиотеките са без интернет страници, а онлайн каталог имат едва 5% от тях, сочи проучване на фондация „Глобални библиотеки“, проведено през миналата година. Данните бяха представени по време на откриването на Националната библиотечна седмица.

Основните проблеми на библиотеките у нас са свързани с информационното осигуряване и достъпа, както и с физическата среда, която все-повече не отговаря на съвременните изисквания, посочи Спаска Тарандова, изпълнителен директор на фондация „Глобални библиотеки“:

„Аналогични са проблемите и с училищните библиотеки. Приетият закон за предучилищно и училищно образование предвижда осигуряване на библиотечно обслужване чрез функционирането на училищни библиотеки. Все още не е утвърдена предвидената в него поднормативна база. Библиотеките към висшите училища и научните организации също се нуждаят от по-добро функциониране и по-пълноценно използване на капацитета им. Читалищните библиотеки в малките населени места имат най-много трудности в осигуряването на съвременно библиотечно-информационно обслужване“.

За реално прилагане на Закона за обществените библиотеки, както и за въвеждане на приетия през 2015-та година Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, настояват работещите в сектора. Над 4 хиляди са библиотеките у нас, а техните услуги се използват от над 1 млн. граждани.

Любословие по  infoobzor.net