viber imageЗанаятчията Георги Тошев получи грамота и златен медал за отливка на годината на провелата се  ХХV Международна научно техническа конференция „Металолеене 2018”. Събитието се проведе в периода 18-20 април 2018 г. в хотел „Ростов”, град Плевен.

Конференцията имаше за цел да даде място за среща на учени от различни страни, където да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на леярското производство. Конференцията даде възможност за нови познанства и приятелства, а това поражда и нови идеи.

Фирмите представиха свои презентации в конференцията а редом с това представиха свои машини, апаратура, технологии, материали и услуги, които предлагат на пазара. На събитието имаше и представители на леярските предприятия  които се запознаха с последните постижения на науката и техниката в областта на леярското производство.

ХХV Международна конференция „Металолеене 2018” ще изпълни ролята си на иновационен посредник между учените и изследователите от една страна и индустрията от друга и Ви предлагаме да се възползвате от тази възможност. Проф. дтн инж. Георги Попов бе Председател на Научно-техническия съюз по машиностроене а проф. дтн инж. Димитър Ставрев Председател на Международния програмен комитетл

Първо място златен медал за отливка на годината 2017, турбоизпускателен колектор за спортни автомобили получи нашият приятел  Георги Тошев.

31964307_2035094043186287_7080495248085876736_n 32089315_2035094066519618_449282295312941056_n viber image