5886df7d4a7e5687be023b6ad02b56d7Пътеводител, който ще помага на журналистите и специалистите по връзки с обществеността в работата им с деца, бе представен на международната конференция “ Децата и медиите. Мисия: Етично отразяване„. Събитието бе организирано от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Асоциацията на европейските журналисти – България. Двете организации обявиха началото на дългосрочно сътрудничество, целящо по-пълноценно, етично и включващо присъствие на децата в публичното пространство. Пътеводителят е достъпен онлайн на български и на английски език и може да се използва напълно безплатно.

В създаването му се включиха опитни представители на медиите и експерти, които обобщиха принципите и въпросите, важни за различните ситуации, при които деца попадат в медиите. На страниците на Пътеводителя има информация и за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети (психологически, юридически, технически, бизнес) за отстояване най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата продукция, от друга. „ Медиите са призвани да предоставят на обществото точна информация – сега, в ерата на „фалшивите новини“, това е по-важно от всякога. Но медиите също така имат мисията да възпитават ценности, да изграждат обществено мнение, да повишават чувствителността и образоваността на своите зрители, читатели или слушатели. Всички ние днес сме се събрали с обща цел – да положим основите на качествена журналистика, зачитаща детските права.

Именно вие – журналистите, специалистите по връзки с обществеността и експертите по детски права – сте носителите на тази положителна социална промяна и можете да разчитате на подкрепата на УНИЦЕФ “, заяви Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ в България. /* (c)AdOcean 2003-2016, investor_bg.Azjenata.bg.Azjenata Master.InArticle Zone */ ado.slave(‘adoceaninvestorbgnbkmkmghmp’, {myMaster: ‘GRw1IYG93dhSZqn3zLJDyku4cDHzJgO0TQXg_VT3fHD.Z7’ }); От своя страна, Ирина Недева, председател на УС на АЕЖ-България, посочи, че трябва да си даваме сметка защо пада доверието в медиите и защо това има пряка връзка с търсенето на сензация и по-висок рейтинг на всяка цена.

Според нея освен да отразяват проблемите на децата, медиите трябва да дават думата на децата по начин, който не ги ощетява и не ги превръща в жертви . Телевизионният журналист Кони Фоси представи документалния филм „ Деца в затвора “, който заедно с последвалата медийна кампания е довел до реформа в детското правосъдие в САЩ. Фоси посочи, че екипът е осъзнал, че може не само да отразява проблемите, а да работи за реалното им решение. В резултат на обществената кампания на телевизия Фюжън, през 2015 година президентът Барак Обама забранява използването на изолатори за затваряне на деца във федералните затвори. Изключително актуалната тема за сексуалното насилие между деца, бе представена от Таманна Рахман – продуцент и режисьор на документалния филм

„ Когато деца насилват деца “, част от поредицата „Панорама“ на Би Би Си. Подобно на примера от САЩ, и това журналистическо разследване е довело до действия от страна на правителството. В края на миналата година във Великобритания са въведени първите указания за реакция при случаи на сексуално насилие в училище. Според Рахман работата по един такъв проект е екипно начинание, в което е важна ролята на юристите, психолозите и експертите по закрила на детето, работещи в самата медия. УНИЦЕФ и АЕЖ-България вярват, че с това събитие се полага началото на общност от професионалисти, която ще се разширява и ще работи за по-достойно и справедливо отношение към всяко дете в България.