Студентите от Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ обърнаха поглед осем века назад във времето, за да отдадат заслуженото на един от най-успешните владетели от епохата на Второто българско царство – цар Иван Асен II.30185231

Кръглата маса „800-годишната мечта“ бе организирана от Клуб „Античност и медиевистика“ и Ателие „История и памет“. Участниците представиха доклади, посветени на различни аспекти от живота и управлението на цар Иван Асен II – моменти от времето преди неговата коронация, ключови събития от политическата история на държавата, положението на църквата и постиженията в областта на културата. 30185223

Гости на срещата бяха заместник деканът на Историческия факултет доц. д-р Николай Кънев и гл. ас. д-р Живко Жеков – научни ръководители на Клуб „Античност и медиевистика“, доц. д-р Иван Лазаров, ръководител на катедра „Стара и средновековна история“, и проф. д-р Ивелин Иванов. 30185230

Те много активно се включиха в последвалата оживена дискусия, допълвайки и конкретизирайки информацията, представена в студентските доклади. Интересът към проведеното събитие е поредното доказателство, че Търновската историческа школа е научно и културно средище, което продължава да подготвя бъдещите изследователи на миналото.

Автор: Мирослав Дечев

Снимки: Личен архив