Областният управител  на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова се включи в работна визита в Европейската комисия в Брюксел. Програмата на форума включва представяне на Европейската комисия като институция и функционирането й. Пред областните управители бе представена презентация относно процеса на вземане на решения в Европейския съюз.  30715116_579969652367470_7978275259855929344_n

Представителството на Комисията в България и областните управители от страната бяха част от двудневния формат с представяне на процеса на вземане на решения в Европейския съюз, свързани с представянето на различни, европейски политики и теми.

Програмата на форума включва и обсъждане на отделните секторни политики, сред които общата селскостопанска политика за бъдещето на храните и земеделието, енергийно-транспортната мрежа в Европа, предизвикателствата за разширяване на Европейския съюз  и възможностите за страните от Западните Балкани.

Сред обсъжданите теми са и „Политика на сближаване и Европейски Структурни и Инвестиционни фондове – Настояще и бъдеще“, „Хуманитарна помощ и гражданска защита“, както и „Бюджетът на Европейския съюз“.
Мирослав Дечев