В рубриката “Извънкласно” , с подкрепата на “Забавното четене” Асен Манасиев гостува на учителката и писателка Лида Панталеева, която разказва за книгата си “Изгубената мелодия на духчето Йойо”.В студиото на предаването са Розита Еленова, журналист и член на СЕМ, Димитър Еленов, актьор и тяхнта племенничка Луиза, която вече покорява театралната сцена. Разгоор за страстите български, за смирението на медиите и за семейните традиции и празника.10:00 Цял живот в полет – Валя, Валентина Терешкова – филм