zx640c_3154202Александър Миланов се присъединява към Националната пациентска организация като програмен мениджър. В Националната пациентска организация (НПО) той ще отговаря за развитието на политики, програми и проекти, насочени към застъпничеството за правата на пациентите, както и за предоставянето на подкрепа, която насърчава укрепването на пациентските неправителствени организации, членове на мрежата.

Александър Миланов е клиничен социален работник, като до февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в “Аджибадем Сити Клиник” УМБАЛ. Има опит в управлението на различни застъпнически проекти и маркетирането на социални каузи. Работил е като маркетинг мениджър в голяма детска неправителствена организация, консултирал е и УНИЦЕФ. Пет години е бил експерт по връзките с обществеността в Българската стопанска камара. От 2010 г. подкрепя доброволно Националната асоциация за приемна грижа. Има интереси в областта на човешките ресурси и управлението на таланта, социалния пиар и маркетинга. Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност. Членува в Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към Съюза на българските журналисти (СБЖ).