Жаклин ЦочеваЖаклин Цочева е новият директор “Публични комуникации и връзки с обществеността” на Кока Кола Хеленик за България.

Тя има повече от 15 години опит в областта на корпоративните и вътрешни комуникации, връзките с обществеността, рекламата и корпоративна социална отговорност в международни компании и организации в редица сектори – медии, образование, бързооборотни стоки, правозащитни организации.

В професионалния й път до момента е заемала различни ПР позиции в bTV, Висше училище по застраховане и финанси, AVON и УНИЦЕФ. Отговаряла е за създаването и реализирането на комуникационни стратегии за вътрешни и външни публики, за връзките с медиите, развитието на инициативи за корпоративна социална отговорност, създаването и управлението на партньорства с неправителствени организации, бизнеси, медии, институции. Интересите й са съсредоточени в съвременните тенденции за изграждане на корпоративна идентичност и работодателска марка, развитието на социални медии и създаването на общности.

Жаклин Цочева има бакалавърска и магистърска степен в областта на “Връзки с обществеността” от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Преминала е редица международни обучения, свързани с тенденции в развитието на медиите и изграждане на бранда, стратегическо застъпничество, промяна на обществени нагласи.