Едно от най-успешните специални издания на МИТ ПРЕС в последните години – “Първите в бизнеса, поглед отвътре”

Може да се печели от медии, доказва го “МИТ Прес” – издателството на списание “Мениджър”, на сайтовете “Мениджър Нюз”, “Обекти” и “Новите родители”, с финансовите си резултати за 2017 г. 200 000 лв. е печалбата преди данъци, потвърдена от международната одиторска компания Baker Tilly Klitou and Partners.

“Мениджър” е единствената печатна медия в България, която е на печалба пет поредни години. Списанието има най-голям принос за финансовите резултати на дружеството.

Печалбата от 2013 г. досега с натрупване е 553 000 лева.

През 2017 г. и сайтът “Обекти” за първи път отчита печалба от 11 000 лева.

Всички приходи на издателството идват от присъща дейност – реклама в списание “Мениджър” и в сайтовете, от събития, продажби и абонаменти.

Най-голям дял в приходите има рекламата в “Мениджър”, сайтовете и специалните издания – 72%. Рекламата в “Мениджър” се е увеличила с 23% през 2017 спрямо 2016 г., което е в пъти повече от общото увеличение на рекламата в печатните медии.

“МИТ Прес” редовно плаща всичките си данъци и осигуровки, не дължим нито лев на бюджета.

Нямаме кредити и скрито финансиране. Целият ни бизнес е на светло. Финансовата ни дейност се одитира всяка година. Спазваме високи етични критерии в бизнеса. Всяка година покриваме стандарта ISO 9001:2015.

Дружеството не е участвало в обществени поръчки и европейски проекти. “МИТ Прес” не получава пари от чужди или български фондации. Нямаме приходи от партии.

Стремим се да бъдем обективни, имаме свои каузи, в които вярваме и за които търсим последователи.

Нашите издания по никакъв начин не обслужват частни, корпоративни и политически интереси. При нас няма задължително лоши и задължително добри герои. Истината е свята, медиите ни служат единствено на своите читатели и на обществения интерес.

Всичко това се случва и защото действителните собственици на “МИТ Прес” – Васил Мирчев и Александра Мирчева – не само са ясни, но и са хора с мисия, визия, авторитет в корпоративния свят. Те са собственици на “ВМ Финанс Груп”. Това е семеен бизнес, който обединява 9 компании (сред които и “МИТ Прес”) с дейност в страната и в чужбина. Оперират в различни сектори на икономиката – бързооборотни стоки, услуги, рекламна и печатна дейност. Групата има около 1000 служители. През 2017 г. плати 65 млн. лв. данъци.

Успехите на Васил Мирчев и Александра Мирчева бяха забелязани и оценени и от австрийската банка “Гутман”, която им присъди голямата награда “Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа”.

Издателите и екипът споделяме общи ценности, стремим се да бъдем винаги честни и почтени към читателите и партньорите си. Да правим нещата по най-добрия начин, да създаваме качествена журналистика и да печелим от нея.

Благодарим на всички, които ни подкрепят. На нашите читатели – за доверието и предаността. Благодарим на рекламодателите, че виждат в нашите медии възможности за развитие на бизнеса си. На разпространителските и абонаментните компании – за полаганите усилия “Мениджър” да стига до своята публика.

Убедени сме, че положителният опит трябва да се разказва. Много се надяваме, че резултатите на “Мениджър” през миналата и през последните пет години ще дадат на издателите и журналистите в България повече самочувствие и увереност, че и от печатни медии може да се печели.

Когато пишеш за бизнес, трябва и да можеш да го правиш!

Максим Майер, управител на “Мит Прес” и редакционен директор