su sofia uniТаксите за 10 специалности в СУ падат с 550 лв. Академичният съвет на СУ “Св. Кл. Охридски” прие промени в таксите за обучение – за някои специалности няма промяна, за други – намаляват или се покачват. Промяната в годишните такси се отнася единствено за студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2018/2019 година. Не се променят размерите на годишните такси за обучение на приетите до момента, съобщи пресцентърът на СУ. Без промяна остават годишните такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в седем от факултетите на СУ – във Факултета по начална и предучилищна педагогика, Историческия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Медицинския факултет, Биологическия факултет, Факултета по математика и информатика и във Факултета по класически и нови филологии.  За три от специалностите във Факултета по класически и нови филологии таксите се намаляват.

Намаляват се таксите и в Богословския факултет, в някои специалности на Факултета по химия и фармация и във всички специалности на Физическия факултет за бакалаври. Няма промяна на таксите за кандидатстване в Софийския университет за учебната 2018/2019 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и в класирането. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

Академичният съвет е решил да бъде намалена годишната такса за обучение на студенти редовно обучение, в степента “бакалавър”, приети в специалностите: – “Статистика” във Факултета по математика и информатика – от 800 лева на 640 лева; “Педагогика на обучението по…” с химия и английски език във Факултета по химия и фармация – от 400 лева на 200 лева;  – “Педагогика на обучението по…” с химия и информатика във Факултета по химия и фармация и във Факултета по математика и информатика – от 400 лева на 200 лева; –  “Педагогика на обучението по…” за учител по природни науки в основна степен на образованието във Физическия факултет – от 400 лева на 200 лева; – “Южна, Източна и Югоизточна Азия” във Факултета по класически и нови филологии – от 690 лева на 600 лева; – “Ядрена химия” във Факултета по химия и фармация – от 750 лева на 200 лева. Новоприети студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, в професионалното направление “Математика” в специалностите “Математика” и “Статистика” в бакалавърска степен се освобождават от плащане на годишната таксаза обучение за първата година.

Академичният съвет е приел увеличение на годишната такса за обучение на студенти в степента “бакалавър” в редовно обучение, приети в специалностите: – “Неформално образование” и “Педагогика” /Факултет по педагогика/ от 485 лева на 530 лева; в “Международни отношения” и “Право” /Юридически факултет/ от 739 лева на 800 лева;  – “Филология” /Факултет по класически и нови филологии и Факултет по славянски филологии/ от 590 на 600 лева. – Богословски факултет, задочно обучение – от 1000 лева на 650 лева; – Факултет по химия и фармация, редовно обучение – от 1594 лева на 900 лева;  – Факултет по химия и фармация, задочно – от 600 лева на 500 лева.  За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК . Там очакваме и вашите коментари.