phone

Предупредителен текст за телефонните измами да бъде изписан на фактурите, които потребителите получават за ежемесечното си потребление на ток. Тази идея лансира зам.-министърът на МВР Стефан Балабанов на работна среща с представители на електроразпределителните дружества. Целта на разговора бе обсъждане на възможност за сътрудничество в превантивните усилия на МВР срещу телефонните измами.

Представителите на електроразпределителните дружества се обединиха около мнението, че всяко усилие да се предпазят хората от измами си заслужава. Те допълниха идеята с различни варианти, които биха могли да бъдат мултиплицирани в една такава кампания.

Заедно приеха и текста, който може да бъде вписан: „МВР предупреждава: Искат Ви пари по телефона. Спри, не се доверявай! Това е измама.“

Обсъдиха и възможността този проект да продължи 6 месеца, след което да се анализира резултатът от него с оглед на бъдещи съвместни инициативи, съобщи expert.bg.