Доверието на българина към цифровите технологии расте, стана ясно от доклад за Индекс на влиянието на дигиталната икономика върху обществото за 2018 г.Проучването беше представено на дигитален форум в София днес.Участие в него взеха експерти от цял свят, представяйки иновативни идеи в сферата на маркетинг, онлайн пазаруване и нови технологии.

Лекторите се обединиха около тезата, че дигиталната икономика ще донесе икономически растеж, но за това са нужни общи действия от страна на бизнеса и политиката.