Fotolia-23974979-X-c-rНа днешната дата отбелязваме Световния ден на радиото. То е най-широко достъпната масмедия, достигаща до най-много хора по света, независимо от образователната им степен, социално-икономически статус, пол и възраст.

Световният ден на радиото за първи път е честван през 2012г., след декларация на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Впоследствие е обявен като Международен ден от Общото събрание на Организацията на обединените нации.