peevski-vnese-zakonoproekt-s-koijto-shte-spira-prodyljavashtoto-razgrabvaneto-na-ktb-vijte-kakva-e-poziciqta-mu-475336Депутатът от ДПС Делян Пеевски внесе проектозакон, който може да накара всички собственици на медии да декларират информация за “всяко получено финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, както и данни за лицето, предоставило финансирането”.

Текстът на проекта е внесен от Пеевски, заедно с депутатите от ДПС Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева.

Поправките се правят през Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, който досега задължаваше всички издатели на вестници и списания да декларират в Министерството на културата кой е реалният собственик на медията. Така например самият Пеевски беше обявен като издател на вестниците “Монитор” и “Телеграф” през дружеството “Интръст” ЕАД.

Предложенията на ДПС обаче надхвърлят обхвата на действащия досега закон, като засягат и телевизиите, радиата, информационните агенции и онлайн-медиите като част от общото понятие “Доставчици на медийни услуги”.

“Създаването на законово задължение за разкриване на действителния собственик на доставчиците на медийни услуги и на начина на финансиране ще доведе до максимална прозрачност на медийния пазар в страната, както и до информираност на обществото относно редакционната политика на медиите, които се издържат по непазарен начин, и ще сведе до минимум възможностите за манипулиране на общественото мнение от медии, съществуващи не заради приходите си от дейността, а благодарение на безвъзмездно корпоративно или чуждестранно финансиране”, се казва в мотивите към проектозакона.

В тях се посочва още, че “предлаганото изменение ще доведе и до разкриване на действителните собственици на онлайн-новинарските медии в България, които формират значителна част от информационния поток и съответно от нагласите на потребителите на медийни услуги, но собствеността в по-голямата част от които остава напълно анонимна”.

Досега онлайн медиите не са подлагани на регулация извън обичайната за всяка търговска дейност, както и специалния режим за публикуване на политическа реклама по време на предизборна кампания.

Законът на Пеевски, Цонев, Хамид и Кръстева предвижда още “задължително разкриване на информация, идентифициращи лицата, разпространяващи и/или продаващи печатни издания и броя на използваните от тях крайни точки за продажба”.

Според вносителите – информацията “се явява от съществено значение за правото на свободен достъп до съответното издание”, а оттам ще се създадат и гаранции, че този достъп няма да бъде неоснователно преустановен поради причини, свързани с евентуален личен интерес на собственика на съответния разпространител и/или продавач на печатни издания.

Въвежда се и задължение министърът на културата да информира Комисията за защита на конкуренцията, ако едно и също лице притежава над 1/3 от всички декларирани крайни точки за продажба на дребно на печатни издания.