Stefan_Brezinski_0_standart_11061Само два дни след 86-ия си рожден ден, на 11 януари, ни напусна бащата на българската журналистическа стилистика проф. Стефан Брезински, съобщиха от СБЖ.

Изтъкнатият езиковед проф. Стефан Брезински е роден на 9 януари 1932 г. в град Златарица, Великотърновска област. Завършва българска филология в тогавашния Софийски държавен университет. Там му преподават колосите проф. Любомир Андрейчин и акад. Владимир Георгиев. От 1959 г. подготвя бъдещите журналисти, следващи в същия университет, по журналистическа стилистика – отначало като хоноруван асистент. През 1961 г. става редовен асистент, през 1972 г. – доктор на филологическите науки, през 1973 г. – доцент, а през 1984 г. професор в катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на СУ „Свети Климент Охридски”. Там преподава на бъдещите филолози тънкостите на синтаксиса. По учебника му „Журналистическа стилистика” пък са учили поколения студенти, завършили Факултета по журналистика. В продължение на 44 години проф. Стефан Брезински преподава съвременен български език, на който е виртуозен познавач. Автор е на 16 книги и учебници.

Проф. Стефан Брезински бе член на Съюза на българските журналисти. Водил е езиковедски рубрики в няколко всекидневника. Неговият ярък, често ироничен стил бе невъзможно да се сбърка с никой друг. Дълги години той следеше под лупа езика на медиите – в началото бъкащи от соц клишета, а след промените – разкрепостени и често прекрачващи границата на добрия стил. Универсален ерудит, в рубриките си той засягаше проблеми от областта на ортографията, фонетиката, морфологията, синтаксиса, лексикологията, психо- и социолингвистиката, етимологията, фразеологията, историческата граматика, диалектологията и стилистиката. Така той се превърна в един от малцината добре познати и на широката публика български езиковеди.

Поклон пред светлата му памет!