768x432Домакинствата с достъп до интернет у нас са се увеличили над три пъти и половина за 10 години (2007-2017). Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 32.2% от домакинствата все още нямат достъп до интернет в домовете си. Повече от половината от тях (53.6%) посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с интернет, 48.8% смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), а според 27.9% от домакинствата оборудването е скъпо.

Това показват резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно- комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет, а 63.0% разполагат с настолен компютър, лаптоп или таблет. Това съобщиха от Националния статистически институт.

66.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори. През 2017 г. с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет са Югозападният и Южният централен район, съответно със 70.5 и 70.4%. От средната стойност за страната изостават домакинствата от Югоизточния и Северозападния район, където с достъп до интернет са съответно 62.1 и 57.8% от домакинствата.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа и 87.2% от тях имат достъп до интернет при 62.0% за домакинствата без деца.

През 2017 г. 58.8% от хората между 16 и 74 г. използва компютър всяка седмица – всекидневно или поне веднъж на 7 дни.

Най-активните потребители на компютри и интернет са на възраст между 16 и 24 г. С увеличаването на възрастта намаляват желанието и необходимостта от присъствие в глобалната мрежа – 16.3% от хората между 65 и 74 г. сърфират редовно, а 15.7% използват компютър в ежедневието.

Мъжете са по-активни от жените – 59.7% от мъжете използват компютри, а 63.0% – интернет, докато при жените относителните дялове са съответно 58.0 и 60.8%.

Значителна е разликата на висшистите и останалите. 89.8% от хората с висше образование използват компютър в ежедневието си и 90.2% сърфират редовно в глобалната мрежа. Едва 27.7 и 32.0% от хората с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите на компютрите и интернет.

Най-често пред компютъра са учащите (95.6%), а 97.8% сърфират редовно.

За редовните интернет потребители мрежата е средство за общуване – 97.4% използват мрежата за телефонни или видеоразговори, участие в социални мрежи, изпращане/получаване на е-поща или споделяне на собствено създадено съдържание (текст, снимки, музика, видео) в уебсайт.

Най-популярната социална мрежа у нас е Facebook, като 38.5% от редовните интернет потребители проверяват акаунта си по няколко пъти на ден. 87% четат онлайн вестници, новини, списания, търсят информация за здравето, за стоки или услуги. 13% публикуват мнения по обществени или политически въпроси в сайтове, участват в онлайн анкети или гласувания или търсят и кандидатстват за работа.

През годината 12.1% са наели жилище от друго частно лице чрез специализирани платформи за споделено настаняване като Airbnb или чрез социални мрежи. Намаляват хората, които се възползват чрез мрежата от споделеното пътуване – 3.9%.

20.7% са търсили онлайн съдействие или информация от държавната администрация.

44.3% от потребителите могат да копират или преместват файлове или папки, а 27.9% – да работят със софтуер за обработка на текст. 19.9% се справят с инсталиране на софтуер или приложения, 15% умеят да правят презентации. Само 1.2% са посочили, че могат да пишат програмен код на език за програмиране.

17.7% пазаруват онлайн, често те са между 16 и 34 г. Най-често се купуват дрехи и спортни артикули. Купуват се и стоки за дома. Почти 3/4 никога не са пазарували по интернет.